SCREEN

งานสกรีนร่ม

งานสกรีน

    ในที่นี้เราจะมาชี้แจงเกี่ยวกับตำแหน่งของ งานสกรีนร่ม และรูปแบบการสกรีนโลโก้ลงบนร่มให้ลูกค้าได้ทำความเข้าใจกันก่อน

     เพื่อจะได้ไม่เกิดความสับสนและเข้าใจผิดว่าทำไมโลโก้ของคุณลูกค้าที่ออกแบบมานั้นจะสกรีนได้หรือไม่ได้นั้นต้องพิจารณาจากอะไรบ้าง

     โดยเราจะขอแบ่งแยกออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ดังนี้

1. ส่วนของร่มสั่งผลิต

2. ส่วนของร่มสนาม

ร่มตอนเดียวสกรีนเต็มคัน

งานสกรีนร่ม

งานสกรีนร่ม คือ ?

งานสกรีนร่ม คือ การสกรีนโลโก้ลงบนตัวร่มในตำแหน่งต่างๆที่ลูกค้ากำหนด

     วิธีการสกรีนร่ม จะใช้บล๊อกสกรีน (Box Screen) ที่ผ่านการพิมพ์ฉลุลายโลโก้ของลูกค้าไว้เรียบร้อยแล้ว นำมาวางลงบนชิ้นผ้าร่มในตำแหน่งที่กำหนด แล้วปาดสีลงไป

ขั้นตอนการสกรีนมีดังนี้ :

• วางบล็อกสกรีนที่ฉลุลายสีนั้นๆ ลงบนชิ้นผ้าร่ม

• เทสีลงบนบล็อกสกรีน ปาดสีให้ทั่วลายโลโก้

• ยกบล็อกสกรีนขึ้น รอสีแห้ง แล้วทำเหมือนเดิมจนครบทุกสีที่มีในโลโก้

     หากโลโก้ของลูกค้ามีสีหลายสี บล็อกที่ใช้ในการสกรีนก็จะมีมากขึ้นตามจำนวนสี และแต่ละบล็อกก็จะพิมพ์ฉลุลายเฉพาะตำแน่งที่จะสกรีนสีนั้นๆ

     การสกรีนสี ต้องใช้ความชำนาญเป็นอย่างมาก เพื่อให้งานออกมาคมชัด และสวยงามที่สุด

ตำแหน่งงานสกรีนโลโก้

     ตำแหน่งงานสกรีนร่ม นั้น ทางโรงงานร่ม Umbrellazzz จะขอแยกอธิบายออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของร่มสั่งผลิต กับส่วนของ ร่มสนาม โดยทั้ง 2 ส่วนนั้นมีความเหมือนและแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจได้อย่างถูกต้อง และสะดวกต่อการสั่งทำร่มของคุณได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ร่มสั่งผลิต

     สำหรับ ร่มสั่งผลิต หรือร่มถือนั้น เราจะขอใช้ร่มจำนวน 8 ช่อง เป็นร่มมาตรฐาน ในการอธิบาย ตำแหน่งงานสกรีนร่ม ให้กับลูกค้าทุกท่านได้เข้าใจกัน ดังต่อไปนี้

     การนับตำแหน่ง งานสกรีนร่ม บนตัวร่มนั้น ทางโรงงานของเราจะมีวิธีการนับแบบทวนเข็ม โดยเริ่มจากตำแหน่งล่างสุดเป็นตำแหน่งที่ 1 แล้ววนไปทางขวาเป็นตำแหน่งที่ 2, 3, 4, 5 จนถึงตำแหน่งที่ 8 ตามลำดับ

ตำแหน่งงานสกรีนร่มสั่งผลิต

ร่มสนาม

    สำหรับ ตำแหน่งงานสกรีนร่ม ของร่มสนาม เราจะแบ่งตำแหน่งงานสกรีนบนตัวร่มออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือส่วนที่อยู่ด้านบน เรียกว่า “ช่องร่ม” ส่วนบริเวณที่ห้อยลงมา เรียกว่า “ชายร่ม”

    ในการนับตำแหน่งงานสกรีนบนร่มสนามนั้นจะใช้วิธีการนับแบบเดียวกับร่มสั่งผลิต คือ เริ่มจากตำแหน่งด้านล่างเป็นตำแหน่งที่ 1 และไล่ไปทางขวาเป็นตำแหน่งที่ 2, 3, 4, 5 จบครบ 8 ตำแหน่ง แต่จะแบ่งเป็น ช่องร่ม หรือ ชายร่ม อีกทีหนึ่ง

ตำแหน่งงานสกรีนร่มสนาม

ลักษณะงานสกรีนร่ม

     ในส่วนของ ลักษณะงานสกรีนร่ม สั่งผลิตนั้น ทางโรงงานร่ม Umbrellazzz จะเป็นการสกรีนแบบสีตาย หมายถึง การใช้สีเพียงโทนเดียวในการสกรีน เช่น สีแดงสด ก็ใช้สีแดงสดสกรีน จะไม่มีการไล่ระดับเฉดสีจากอ่อนไปเข้ม หรือที่เรียกว่า Gradient โดยทางเราจะแบ่งลักษณะ งานสกรีนโลโก้ ของลูกค้าออกเป็น 2 ลักษณะด้วยกัน ดังนี้

1. งานสกรีนโลโก้ แบบมาตรฐาน

     เป็นการสรีนโลโก้ลูกค้าลงบริเวณกึ่งกลางบนช่องร่ม ตามขนาดโลโก้ที่ลูกค้ากำหนด หรือตามข้อจำกัดที่ทางโรงงานกำหนดให้ตามความเหมาะสมของโลโก้ขนาดนั้นๆ บนร่มแต่ละขนาด ซึ่ง ลักษณะงานสกรีนร่ม นี้จะเป็นมาตรฐานที่ทางเราทำให้ลูกค้าบ่อยที่สุด และมีราคาที่ถูก

งานสกรีนร่มแบบปกติ

2. งานสกรีนโลโก้ แบบเต็มช่อง หรือเต็มคันร่ม

     สำหรับ งานสกรีนโลโก้ แบบเต็มช่องของร่ม หรือจะสกรีนบริเวณส่วนใดส่วนหนึ่งของร่มนั้น สามารถทำได้ แต่ถ้าหากต้องการสกรีนลวดลายที่ต่อเนื่องกันตลอดทั้งคันร่ม ทางเราไม่ขอแนะนำ เนื่องจากต้องใช้ทักษะความชำนาญและเวลาในการสกรีนมาก จึงส่งผลให้มีราคาที่สูงตามไปด้วย

งานสกรีนร่มแบบเต็มคัน

ลูกค้าที่ร่วมงานกับเรา