SIZE

ขนาดร่ม

ขนาดร่ม และวิธีการวัดขนาดร่ม

     สำหรับ ขนาดร่ม ที่เราจะอธิบายให้คุณลูกค้าได้เข้าใจกันนั้น ทางเราจะขอแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นขนาดของ “ร่มสั่งผลิต” กับส่วนที่เป็นขนาดของ “ร่มสนาม” เพราะทั้ง 2 ส่วนนี้มีขนาดที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าเกิดความสับสนและเข้าใจผิด และสามารถสั่งผลิตร่มได้ตรงตามความต้องการของท่านมากที่สุด

การวัดขนาดร่ม

     การวัดขนาดร่ม จะเป็นการวัดเพื่อบอกขนาดของร่มที่ลูกค้าต้องการสั่งทำ โดยวิธีการวัดขนาดร่มนั้น จะเป็นการวัดส่วนของความยาวซี่ร่ม โดยเริ่มวัดจากด้านบนสุดของโคนปลายยอดร่มจนถึงปลายสุดของขอบร่ม โดยใช้หน่วยวัดเป็นนิ้ว เพื่อสะดวกและง่ายต่อการสั่งทำร่มได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ขนาดร่มสั่งผลิต

ขนาดร่มสั่งผลิต ของทางโรงงานผลิตร่มเรานั้นจะจำแนกออกเป็น 6 ขนาดด้วยกัน ดังนี้

 1. ขนาด 16นิ้ว เป็นขนาดของร่มที่เล็กสุดที่ใช้ผลิตร่มเด็ก
 2. ขนาด 22นิ้ว เป็นร่มขนาดกลาง ที่นิยมใช้งานทั่วไป
 3. ขนาด 24นิ้ว เป็นขนาดร่มที่ได้รับความนิยมมากที่สุุด เพราะมีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน
 4. ขนาด 28นิ้ว เป็นขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ เหมาะสำหรับทำร่มพรีเมี่ยมแจกในงานกิจกรรม
 5. ขนาด 30นิ้ว เป็นร่มขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อย นิยมใช้ผลิตร่มกอล์ฟ
 6. ขนาด 34นิ้ว เป็นร่มขนาดใหญ่สุดของร่มตอนเดียว ใช้ผลิตร่มกอล์ฟ 2 ชั้น

ซึ่งทั้ง 6 ขนาดนี้เป็นขนาดร่มที่ทางโรงงานผลิตร่มของเรามีให้ลูกค้าได้เลือกสั่งทำตามความต้องการของท่าน

ขนาดร่มสนาม

ขนาดของร่มสนาม ที่ทางโรงงานผลิตร่มเรามีนั้น แบ่งออกเป็น 5 ขนาด ดังต่อไปนี้

 1. ขนาด 36นิ้ว เป็นขนาดของร่มสนามที่เล็กที่สุด เหมาะกับการใช้งานตั้งแคมป์ปิ๊กนิก
 2. ขนาด 40นิ้ว เป็นร่มสนามที่เป็น ร่มขนาดกลาง เหมาะกับการใช้งานในร้านกาแฟ
 3. ขนาด 45นิ้ว เป็นร่มสนามขนาดกลาง ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ใช้งานได้ทุกกิจกรรม
 4. ขนาด 50นิ้ว เป็น ร่มขนาดใหญ่ มีน้ำหนักค่อนข้างมาก
 5. ขนาด 60นิ้ว เป็นขนาดของร่มที่ใหญ่ที่สุดของเรา และมีน้ำหนักมากสุด

ซึ่งทั้ง 5 ขนาดนี้เป็น ขนาดร่ม ที่ทางโรงงานผลิตร่มของเรามีให้ลูกค้าได้เลือกสั่งทำตามความต้องการของท่าน แบบร่มสนาม